Quantum Mind Academy

Ngoại ngữ 4.0 thống trị thời đại

Học ngoại ngữ 4.0 và nâng cấp bản thân là cách duy nhất giúp bản thân bạn và thế hệ tiếp theo vượt qua cuộc khủng hoảng việc làm trong tương lai.

Học cách tư duy có hệ thống

Quantum Mind Academy là học viện đào tạo Ngoại Ngữ 4.0 - Ngôn ngữ Lập trình giúp bạn giao tiếp và làm chủ máy móc ở một tầm cao mới, nhằm chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng việc làm khi con người bị thay thế bởi AI và Robot.

NGOẠI NGỮ 4.0 THỐNG TRỊ THỜI ĐẠI

Học lập trình là học tư duy logic, hệ thống, quy trình

TRẺ EM / HỌC SINH

NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Nền tảng kinh tế xã hội của dự án Quantum Mind

1 khoá cho người lớn, 2 khoá cho THCS

Với sự trỗi dậy của robot, của trí tuệ nhân tạo, hàng loạt các quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản v.v. thay vì phải đặt nhà máy và thuê nhân công ở những nước đang phát triển, giờ đây họ có thể lắp đặt nhà máy được vận hành 95% bởi robot ngay tại đất nước của mình để cắt giảm chi phí xuất nhập khẩu.

Như vậy, công nhân trong những ngành như dệt may, da giày, sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp thiết bị, những công việc mang tính lặp đi lặp lại… không quá 10 năm nữa sẽ mất việc hoàn toàn. Và việc đó đang diễn ra âm thầm, vào lúc bạn đang đọc những dòng này.

Our Resources

Contact Us

About Partnership