Ngoại Ngữ 4.0
Thống Trị Thời Đại

Hãy trở thành những người đầu tiên khám phá “Ngoại Ngữ 4.0”, ngay cả khi bạn chưa biết “nửa chữ bẻ đôi”.

Ngày hôm nay, chúng ta gần như buộc phải học ngoại ngữ để giao tiếp và làm việc với con người ở khắp nơi trên thế giới. 

Thế nhưng sự thật là chỉ trong vòng 5 – 10 năm nữa, các công cụ dịch thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (như Google Translate) sẽ phá bỏ rào cản ngôn ngữ trên toàn cầu. Khi đó, việc giao tiếp đa ngôn ngữ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, một sự thật khác là khi Cách Mạng 4.0 diễn ra, con người chắc chắn sẽ bị thay thế bởi AI & Robot. Tới lúc này, bạn sẽ dùng ngoại ngữ gì để giao tiếp với máy móc và duy trì lợi thế cạnh tranh?

Chắc chắn đó không phải là tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới.

Dương Hoàng Nhựt

Technology Director

Trần Đăng Khoa

Chairman & CEO

Dự án được phát triển bởi

EVOL GROUP Founders

Trần Đăng Khoa

Chairman & CEO

Dương Hoàng Nhựt

Technology Director

Dự án được phát triển bởi

EVOL GROUP Founders

Tham gia cuộc cách mạng cùng chúng tôi

Giữ chỗ trước để nhận những ưu đãi siêu đặc biệt, chỉ dành riêng cho những người tiên phong. Quantum Mind Academy sẽ gửi thông báo chi tiết đến bạn khi chúng tôi bắt đầu chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới.